Återkallelse av regulatorset

Habo Gruppen AB uppmanar alla kunder som har köpt Regulatorset med artikelnummer 54130200, med datumstämpel 04/21 att sluta använda den och kontakta Habo Gruppen för utbyte av produkten.

Återkallelse av regulatorset.jpg

Orsak till återkallelse
Vår främsta prioritet är alltid säkerheten och därför återkallar vi regulatorset, artikelnummer 54130200, då det föreligger vissa brister och en risk att produkterna inte används med kompatibla kompontenter för gasförande delar, vilket kan leda till att gasol läcker och kan orsaka skador. 

Produkten med artikelnummer 54130200, är inte certifierad för LPG - gas i Sverige och lever därför inte upp till aktuella standarder för gasprodukter. Under 2021 har vi sålt 560 st av denna produkt i Sverige. Produkten är nu stoppad och säljs inte längre p g a de aktuella bristerna. 

Regulatorsetet har sålts via våra återförsäljare Garden Store, Kapten mat, Hemmahallen Jönköping, Swedol, Byggmax, Önska, Eko, ICA Maxi, Karl Hedin, Bauhaus, Optimera, Prevex, Markaryds Järn, Bro Bygghandel, Laitis Handels, City Gross, Ämtab, Ljusdals Motor, Outdoor Xtrem, BoHus Värme, Porla Kusin, Höglandets lås, Personverktyg i Tibro.

Detta bör du göra: 
Kontakta din återförsäljare eller Habo Gruppen AB via telefon 036 – 384 00 eller e-post info@habo.com för att verifiera att din produkt omfattas av denna återkallelse eller inte. 

Vi byter kostnadsfritt ut produkten mot en motsvarande produkt. Kvitto behöver ej uppvisas.